PERFIL VIRTUAL
MAMUTE AKANS BULL KENNEL
American Bully