PERFIL VIRTUAL
BARUK AKANS BULL KENNEL
American Bully