PEDIGREE VIRTUAL
TAYSON RAPOSO MAGALHÃES BUKANZA BULLY KENNEL
Exotic Bully